Zdravstvo i farmacija

Zdravstvo i farmacija

Falsifikovanje i šverc lekova i medicinskih proizvoda su globalna pitanja koja pogađaju sve zemlje.


Ove ilegalne aktivnosti ugrožavaju zdravstvo i blagostanje građana koji primaju lažne ili proizvode koji ne ispunjavaju standard, ali ugrožavaju i prihod vlasnika brendova. Takođe, ove aktivnosti podrivaju napore vlada da obezbede dostupnost jeftinih lekova za svoje građane, pomažući tako širenje bolesti, što može dovesti do razvoja patogena otpornih na lekove.

Uz primenu najnovije i najmodernije tehnologijie, Nanoinspekt jedini pruža mogućnost markiranja proizvoda, njegovog pakovanja i praćenja njegove distribucije – putem iskustva u pravljenju i održavanju rezultata. Sa ovakvim sveobuhvatnim pristupom,

Nanoinspekt pruža potpuno integrisane programe koji omogućavaju proizvođačima da zaštite svoje proizvode u sve složenijim snabdevačkim i distributivnim lancima.

Naša ponuda obezbeđuje:

  • Verodostojnost proizvoda po pitanju unutrašnjih karakteristika i pakovanja proizvoda
  • Praćenje proizvoda
  • Globalno praćenje programa i usluga