Strategija

Strategija

Program markiranja naftnih derivata u Republici Srbiji je u toku.


Proces markiranja naftnih derivata u RS je počeo 1. Februara 2014 godine, a posao je poveren konzorcijumu kompanija „SGS“, "Authentix" i "Nanoinspekt". Tim sastavljen od stručnjaka ove tri kompanije, kroz Program obeležavanja (markiranja) naftnih derivata, garantuje sigurnost da sipamo legalno gorivo, a samim onemogućavanjem namešavanja sa drugim nelegalnim supstancama direktno garantujemo i njegov kvalitet. Sprečavanje nelegalnog prometa naftnih derivata direktno utiče na uštede države koja na osnovu veće naplate akcize i PDV-a moze da uveća svoj budžet i za nekoliko desetina miliona evra. Pored države, benefite od programa imaju i vozači koji sada sipaju gorivo legalnog porekla, ali i prodavci koji više nemaju nelojalnu konkurenciju na tržištu

• Povraćaj gubitaka od neplaćenih carina, akciza i taksi
• Sveobuhvatna kontrola svih procesa u manipulaciji nafnim derivatima
• Uspešno praćenje legalnosti prometa naftnih derivate

• Veće poverenje u kvalitet proizvoda
• Smanjena potrošnja goriva
• Ušteda na troškovima servisiranja
• Smanjeni troškovi osiguranja
• Povećana trajnost garancije na vozila
• Manja emisija štetnih gasova

• Povećana prodaja i prihod
• Pozitivan uticaj na kvalitet brenda
• Mogućnost većeg ulaganja u brend

• Eliminacija nelojalne konkurencije sa tržišta
• Mogućnost ulaganja u poboljšanje kvaliteta usluga

Tradicija nelegalne trgovine u Srbiji datira iz vremena kada uobičajeni načini snabdevanja nisu bili mogući. Ni danas, kada je snabdevanje tržišta obezbeđeno, do potrošača ne stiže gorivo obećanog kvaliteta. Deo goriva na pumpe stiže nelegalnim kanalima, pa prodavci za njega ne plaćaju dažbine, a kupci dobijaju neretko benzin i dizel sa dodatkom kerozina, evrodizel sa primesom lož ulja ili gasnih ulja, BMB-98 sa mešavinom BMB-95.
Kompanija NIS Gazprom, u saradnji sa svetskim liderom u oblasti zaštite proizvoda, kompanijom Authentix, sprovela je pilot projekat pod nazivom „Identifikacija i verifikacija autentičnosti goriva, eksperimentalna faza - testiranje upotrebom markera“. Pilot projekat imao je za svrhu da pokaže da li se primenom markiranja goriva proizvođača “Authentix” omogućava efikasna kontrola tržišnih tokova, u uslovima liberalizacije tržišta, kao i suzbijanje nelegalnih aktivnosti na tržištu motornih goriva Republike Srbije.

Prema podacima Ministarstva energetike, u Srbiji se godišnje "na crno" proda između 5 i 10% svih količina goriva, tako da se za njega ne plaćaju ni PDV, ni akcize, dok se kupcima naplaćuje regularna cena. Obeležavanje naftnih derivata sprečava da se u prometu nađe gorivo koje nije obeleženo na propisan način. To je, prema procenama Ministarstva energetike, trebalo da poveća budžetske prihode za oko 40 mil EUR u prvoj godini, ali je ta cifra značajno premašena samo šest meseci od početka programa.

Prvi rezultati su pokazali drastičan pad uvoza baznog ulja, povećanje prometa dizel goriva, rast prodaje goriva na maloprodajnim objektima – benzinskim stanicama, kao i mnogo veće prihode od akciza i pdv-a u državnom budžetu.

Ovakav pristup rešenjima daje nam značajnu prednost u odnosu na konkurenciju, s obzirom na to da se na ovaj način vrši kontinualno upravljanje projektom kroz upravljanje rizicima, promenama realnog okruženja i edukaciju timova.

Podršku programu, pored Nacionalne organizacije potrošača Srbije, dali su i Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Udruženje naftnih kompanija Srbije, naftne kompanije i mnogi drugi.