Cigarete i alkoholna pića

Cigarete i alkoholna pića

Za mnoge vlade, akcize na cigarete i alkoholna pića su značajan izvor prihoda. Ipak, kriminalne aktivnosti kao što su šverc i neplaćanje akciza doprinose ogromnim poreskim gubicima.


Kada se izbegava plaćanje ovih poreza, ta sredsva se ne mogu koristiti za planiranu svrhu, a u nekim slučajevima ovaj novac često završi kao deo kriminalnih i terorističkih aktivnosti.

Za vlasnike brendova, falsifikovanje alkoholnih pića i cigareta predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje građana i potencijalan gubitak prihoda. Nanoinspekt pruža rešenja vladama i vlasnicima brendova u cilju efektivnog markiranja i praćenja robe pri prodaji, obezbeđujući da su poreski prihodi optimizovani bez podizanja poreza i u isto vreme minimizujući rizike po pitanju prihoda i potrošačke sigurnosti. Imajući u vidu sve gore navedeno,

Nanoinspekt je pravi izbor za partnera u slučaju potrebe rešavanja problema nelegalne trgovine alkohola i cigareta.